Кананiчнасьць

Тут пра гiстрыю Праваслаўнага Хрысьцiянства на Беларусi ад пачатку, да часоў Храшчэня , потым Храшчэння, Будавання Сафii ў княствах Полацака, Кiева, Наўгарода.

Пра асобае месца Тураўскага княства ў складзе Кiеўскай Русi

Пра Княства Лiтоўскае з асобнаю мiтраполiею,

А пасля пра дзве асобныя мiтраполii ў ВКЛ ў Кiевi ды ў Маскоўскiм княстве.

Пра атрыманне патрыархii мсквою шляхом падману i зьняволення Сусьветнага Партыярха “пребывал в “золотой клетке” (с) i пра адсутнасьць томаса

Апошнiя часы пра фактычную адсутнасьць ў дзяржаве Беларускай Праваслаўнай царквы адрозненне царкоўнай юрусдыкцыi (Экзархат) ад рэгiстрацыi асобнага юрыдычна-сьвецкай адзiнкi

Пра iмкнення зрабiць незалежную ад уплыву бальшавiскай ўлады царкву.

Пра аднаўленне Кiеускай Мiтраполii атрыманне адукацыi i , Рукапакладанне сьвятароў Кiеўскiмi Епicкапамi i такiм чынам кананiчнасьць сьвятароў Праваслаўнай Царквы здзейснюючых ў Беларусi